Ozzy Osbourne - Crazy Train

Utwór pochodzi z albumu Blizzard of Ozz.


All aboard! Ha ha ha ha ha ha haaaa!

Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay

Crazy, but that's how it goes
Millions of people living as foes
Maybe it's not too late
To learn how to love
And forget how to hate

Mental wounds not healing
Life's a bitter shame
I'm going off the rails on a crazy train
I'm going off the rails on a crazy train

Let's Go!

I've listened to preachers
I've listened to fools
I've watched all the dropouts
Who make their own rules
One person conditioned to rule and control
The media sells it and you live the role

Mental wounds still screaming
Driving me insane
I'm going off the rails on a crazy train
I'm going off the rails on a crazy train

I know that things are going wrong for me
You gotta listen to my words
Yeah

Heirs of a cold war
That's what we've become
Inheriting troubles I'm mentally numb
Crazy, I just cannot bear
I'm living with something' that just isn't fair

Mental wounds not healing
Who and what's to blame
I'm going off the rails on a crazy train
I'm going off the rails on a crazy trainAll aboard! Ha ha ha ha ha ha haaaa!

Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay

Szalony, lecz oto jak to działa
Miliony ludzi żyjący jak wrogowie
Może nie jest zbyt późno
Aby nauczyć się jak kochać
I zapomnieć jak nienawidzić

Psychiczne rany się nie goją
Życie jest gorzkim wstydem
Ja schodzę na złą drogę w szalonym pociągu
Ja schodzę na złą drogę w szalonym pociągu

Chodźmy !

Słuchałem kaznodziejów,
Słuchałem głupców
Obserwowałem wszystkich wyrzutków
Którzy tworzą swoje własne zasady
Jedna osoba uwarunkowana by rządzić i panować
Media to sprzedają, a Ty żyjesz tą rolą

Psychiczne rany wciąż krzyczą
Prowadzą mnie do obłędu
Ja schodzę na złą drogę w szalonym pociągu
Ja schodzę na złą drogę w szalonym pociągu

Wiem, że rzeczy źle się dla mnie toczą
Musisz posłuchać moich słów
Tak

Spadkobiercy zimnej wojny
Oto, czym się staliśmy
Dziedzicząc kłopoty jestem psychicznie odrętwiały
Szalony, po prostu nie mogę wytrzymać
Żyję z czymś, co po prostu nie jest uczciwe

Psychiczne rany się nie goją
Kto i co jest winne
Ja schodzę na złą drogę w szalonym pociągu
Ja schodzę na złą drogę w szalonym pociągu